Bris s neutralizatorima dezinficijensa - Komed

Radnim danom: 07 -15 h

Bris s neutralizatorima dezinficijensa

Prozirna tuba s brisom u kojoj se nalazi transportni medij s neutralizatorima dezinficijensa Bris s neutralizatorima dezinficijensa koristi se za mikrobiološku kontrolu čistoće prema normi ISO
18593:2018. Neutralizatori dezinficijensa prisutni u otopini omogućuju ocjenu učinkovitosti postupka dezinfekcije na područjima na kojima su dezinfekcijska sredstva aplicirana i prisutna.

Dodaj

Pakiranje: 

SASTAV OTOPINE:

 • Casein peptone 1g/l
 • Histidine 1g/l
 • Lecithin 3g/l
 • Tween 80 30g/l
 • Sodium thiosulfate 5g/l
 • NaCl 8,5 g/l
 • Final pH 7,0 ± 0,2 (25 °C)

POSTUPAK:

 1. Odčepite tubu s brisom.
 2. Pritisnite štapić na stijenku tube kako bi uklonili višak tekućine.
 3. Prelazite brisom vodoravno i okomito po kontroliranoj površini.
 4. Nakon uzetog uzorka vratite bris u tubu i začepite.
 5. Uzorak transportirajte u laboratorij i testirajte prema metodi.


UVJETI ČUVANJA: 10-25 °C daleko od svjetlosti, do roka trajanja iskazanog na etiketi. Ukoliko se
zapaze tragovi kontaminacije ili kvarenja ukloniti proizvod.
ROK TRAJANJA: 18 mjeseci

KONTROLA KVALITETE:
Mikroorganizam
Escherichia coli ATCC 25922
Staphylococcus aureus ATCC 6538

UPOZORENJA I MJERE OPREZA
Proizvod ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje prelaze granice utvrđene važećim zakonskim propisima i stoga nisu klasificirane kao opasne. Za ispravnu uporabu pogledati u sigurnosno-tehnički list proizvoda. Proizvod mora koristiti isključivo educirana osoba.

ODLAGANJE OTPADA
Odlaganje otpada mora se provoditi u skladu s nacionalnim i lokalnim propisima koji su na snazi.

PAKIRANJE: Bris s neutralizatorom dezinficijensa : 20 komada x 10 ml

Literatura:
ISO 18593:2018 Microbiology of food chain-Horizontal method for surface sampling
ISO 17604:2015 Microbiology of the food chain – Carcass sampling for microbiological analysis