Mikrobiološke podloge u Petri zdjelicama koriste se u kontroli voda i okoliša, prehrambenoj, kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji, te za klinička ispitivanja.

Mikrobiološke hranjive podloge su osnovni alat u mikrobiologiji za proučavanje rasta, metabolizma i
identifikacije mikroorganizama. 

60 mm Podloge u Petri zdjelicama

ŠifraNazivPakiranjeKoličinaDodaj na popis za ponudu
6501014AESCULIN BILE AZIDE AGAR

30 kom

6501015BILE AESCULINE AZIDE AGAR ISO FORM.

30 kom

6512972CHROMOGENIC COLIFORM AGAR ISO FORM.

30 kom

6599945LEGIONELLA AGAR

30 kom

6599995LEGIONELLA SELECTIVE AGAR

30 kom

6501593LES ENDO AGAR

30 kom

6492046M-FC AGAR

30 kom

6501145PLATE COUNT AGAR

30 kom

6491960PSEUDOMONAS CN AGAR

30 kom

6501960PSEUDOMONAS SELECTIVE AGAR

30 kom

6502046SLANETZ BARTLEY AGAR

30 kom

6501150TRYPTIC SOY AGAR

30 kom

6502158TSC AGAR

30 kom

6502275YEAST EXTRACT AGAR

30 kom

90 mm Podloge u Petri zdjelicama

ŠifraNazivPakiranjeKoličinaDodaj na popis za ponudu
651112MBACILLUS CEREUS AGAR MYP

20 kom

6501256BRILLIANT GREEN AGAR

20 kom

6501600CHROMALBICANS AGAR

20 kom

6505350CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR

20 kom

6509810CHROMOGENIC URINE AGAR

20 kom

6501368DNA AGAR

20 kom

6615652IRON SULFITE AGAR

20 kom

6599944LEGIONELLA AGAR

20 kom

6599933LEGIONELLA AGAR W/O CYS

20 kom

6401604LISTERIA PALCAM AGAR

20 kom

6501670MAC CONKEY AGAR

20 kom

6501740MUELLER HINTON AGAR

20 kom

6501810NUTRIENT AGAR

20 kom

6502145PLATE COUNT AGAR

20 kom

6519612PSEUDOMONAS AGAR KING B

20 kom

6501960KPSEUDOMONAS SELECTIVE AGAR

20 kom

6502005SABOURAUD DEXTROSE AGAR

20 kom

6502006SABOURAUD DEXTROSE AGAR + CAF 50

20 kom

6502075SS AGAR

20 kom

6502156TBX AGAR

20 kom

90 mm Podloge u Petri zdjelicama


150 mm Podloge u Petri zdjelicama


ŠifraNazivPakiranjeKoličinaDodaj na popis za ponudu
501605PAGAR LISTERIA ACC. TO OTTAVIANI & AGOSTI (ALOA) - 150 mm - ISO 11290 - ISO 11290

5 plates

501740PMUELLER HINTON AGAR II 150 mm - CLSI

5 plates

54RPMI15RPMI AGAR 150 mm

5 plates

55 mm MF Podloge u Petri zdjelicama


90 mm Podloge u Petri zdjelicama s dva i tri odjeljka


Kozmetički uzorci


ŠifraNazivPakiranjeKoličinaDodaj na popis za ponudu
491070CETRIMIDE/ MACCONKEY/ BAIRD PARKER

20 plates

491071SABOURAUD CAF50/ TRYPTIC SOY AGAR

20 plates

Fekalni uzorci


ŠifraNazivPakiranjeKoličinaDodaj na popis za ponudu
495350CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR / HEKTOEN ENTERIC AGAR

20 plates

495351CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR / XLD AGAR

20 plates

Dermatofiti


ŠifraNazivPakiranjeKoličinaDodaj na popis za ponudu
491013DERMATOPHYTE TEST MEDIUM / SABOURAUD DEXTROSE AGAR + CAF

20 plates