Gotove mikrobiološke podloge


Gotove mikrobiološke podloge su unaprijed pripremljene medije koji se koriste za uzgoj i identifikaciju mikroorganizama u laboratorijskim uvjetima. One su formulirane i sterilizirane od strane proizvođača te su spremne za upotrebu odmah po otvaranju, što olakšava i ubrzava rad mikrobiolozima, eliminirajući potrebu za pripremom i sterilizacijom podloga unutar samog laboratorija.

Ponuda gotovih mikrobioloških podloga: