Proizvodi za mikrobiologiju


Proizvodi za mikrobiologiju obuhvaćaju širok spektar alata, reagensa, opreme i potrošnog materijala koji se koriste u istraživanju, dijagnostici i kontroli mikroorganizama kao što su bakterije, virusi, gljivice i paraziti. Ovi proizvodi su ključni za razne primene u laboratorijama, industriji, medicini i drugim oblastima.

Ponuda materijala i repromaterijala: