Otisne pločice

Otisna pločica je gotovi proizvod sa dvije mikrobiološke podloge koja se koristi za kontrolu mikrobiološke čistoće radnih površina, opreme, pribora, ruku čak i uz prisutnost ostataka dezinficijensa.