Hemokulture

HEMOSEPT je hranjivi bujon za namnažanje aerobnih i anaerobnih bakterijskih vrsta iz krvi febrilnih bolesnika, liqora, punktata i sl. Osim toga HEMOSEPT se može vrlo uspješno koristiti i kao transportni medij za punktate i liqor u kojima želimo utvrditi prisutnost bakterija.


ŠifraNazivPakiranjeKoličinaDodaj na popis za ponudu
100601HEMOSEPT AE

30 kom x 50 ml

100601DHEMOSEPT AE-d

30 kom x 25 ml

100501HEMOSEPT AE+AN

30 kom x 50 ml

100501DHEMOSEPT AE+AN -d

30 kom x 25 ml

100602HEMOSEPT AN

30 kom x 50 ml

100602DHEMOSEPT AN-d

30 kom x 25 ml