O nama
Gotove mikrobiološke podloge
Dehidrirane mikrobiološke podloge s dodacima
Brzi identifikacijski testovi
Ostalo
Fizijatrija
Kontakt

Gotove mikrobiološke podloge


OTISNE PLOČICE

SANIBACT s neutralizatorom dezinficijensa - koristi se za kontrolu mikrobiološke čistoće radnih površina i ruku; na jednoj strani pločice nalazi se podloga za određivanje ukupnog broja bakterija , a na drugoj strani podloga za izolaciju enterobakterija

( pdf sanibact letak )

Sanibact-g je dijagnostički pribor kojim se s raznih površina, metodom otiska, gljivice i plijesni odvajaju od materijala na posebne podloge za njihovo umnažanje i dokazivanje. Na jednoj strani pločice nalazi se specijalna podloga za umnažanja aerobnih mezofilnih bakterija, a na drugoj strani pločice nalazi se podloga za umnažanje gljivica i plijesni.

UROBACT - koristi se za kontrolu urina; na jednoj strani pločice nalazi se podloga za određivanje ukupnog broja kolonija, a na drugoj strani podloga za utvrđivanje broja gram negativnih kolonija.

MILKBACT - koristi se za orijentacijsko određivanje mikrobiološke kakvoće sirovog mlijeka; na jednoj strani pločice nalazi se podloga za ispitivanje aerobnih mezofilnih bakterija, a na drugoj strani za umnažanje bakterija iz porodice Enterobacteriaceae.

MEATBACT - dijagnostički pribor kojim se s površine mesa metodom otiska bakterije odvajaju od tkiva na posebne podloge za njihovo umnažanje i dokazivanje; na jednoj strani pločice nalazi se podloga za ispitivanje aerobnih mezofilnih bakterija, a na drugoj strani za umnažanje bakterija iz porodice Enterobacteriaceae.


GOTOVE PODLOGE U PETRI ZDJELICAMA, BOCAMA I EPRUVETAMA

  • namjena: za izolaciju mikroorganizama iz hrane, vode, okoliša, predmeta opće uporabe, medicinskih proizvoda, kliničkog materijala u humanoj i veterinarskoj medicini
  • u kratkom roku izrađujemo manje ili veće serije gotovih podloga
  • standardizirana, gotova podloga donosi vremensku i financijsku uštedu, te manju mogućnost pogreške

KATALOG PROIZVODA ( pdf)


HEMOKULTURE

HEMOSEPT - pogodno je tekuće hranilište za namnažanje aerobnih i anaerobnih bakterijskih vrsta iz krvi febrilnih bolesnika, liqora, punktata i sl.

HEMOSEPT AE - aerobni

HEMOSEPT AN - anaerobni


i NOVO

HEMOSEPT AE+AN - tekuće hranilište u jednoj bočici namijenjeno za namnažanje bakterijskih patogenih vrsta u aerobnim, anaerobnim i mikroaerofilnim uvjetima.

( pdf letak )

>