O nama
Gotove mikrobiološke podloge
Dehidrirane mikrobiološke podloge s dodacima
Brzi identifikacijski testovi
Ostalo
Fizijatrija
Kontakt

Dehidrirane mikrobiološke podloge s dodacima


BIOLIFE nudi veliki izbor različitih dehidriranih podloga u skladu sa ISO standardima za analizu hrane i vode, te prema European Pharmacopoeia za analizu kozmetičkih pripravaka.

Trenutna ponuda dehidriranih podloga i selektivnih dodataka uključuje više od 500 recepata i time pokriva sve potrebe modernog laboratorija.
BIOLIFE je bio jedna od prvih tvrtki koja je započela proizvodnju kromogenih podloga.

Prvi su u svijetu razvili kromogenu podlogu za Salmonellu, podlogu za detekciju L.monocytogenes i podlogu za istovremenu brojanje Enterobacteriaceae i E.coli.

Neke od kromogenih podloga su:

CCA ISO

CSA (chromogenic Salmonella agar)

ALOA (Listeria spp. i L.monocytogenes)

Chromogenic B.cereus selective agar (B.cereus group)

Chromogenic E.coli 0157

Chromogenic Strepto B

Baird Parker RPF agar (coagulase positive Staphylococci)

TBX agar i EC X-GLUC agar (E.coli)

SENECA (Enterobacteriaceae i E.coli / coliforms)

CCA (E.coli / coliforms)

Chromogenic Candida Agar (Candida sp.)

Chromogenic urine agar

Chromogenic Enterobacter sakazakii


>